top of page
Hanging Herbs

רפואת הצמחים המודרנית מבוססת על הריפוי המסורתי באמצעות צמחי מרפא שתועד לאורך ההיסטוריה. יכולות המרפא המגוונות והרבות של הצמחים הגדלים סביבנו תועדו בכתבי רופאים ומרפאים כמו היפוקרטס, הרמב"ם ועוד. כיום, התרופות הכימיות שנמצא בשוק מקורן בחומרים הפעילים שבצמחים. ההבדל המובהק הוא שכאשר אנו נצרוך צמח בשלמותו נזכה למגוון השלם של חומריו הפעילים, לעומת נגזרת סינתטית אחת המופיעה בתרופה. יתרון נוסף הוא עידוד כוחות הריפוי הטבעיים של הגוף במינימום של תופעות לוואי.
באיזון הורמונלי, היכולות המיטיבות של צמחי מרפא בתופעות של גיל המעבר ותסמונת קדם ווסתית (PMS) הוכחו מחקרית.

צמחי מרפא
bottom of page