top of page

מחזור רגוע

מחזור רגוע מתבסס על שגרת חיים מאוזנת.

כאבי ווסת הם סימן לחוסר איזון פיזי ורגשי.

צורת האכילה, התנועה והחשיבה שלנו,

משפיעים ישירות על ההרגשה שלנו במהלך הווסת.

כדי לחוות ווסת רגועה נדרש תכנון והשקעה של שגרת חיים קשובה

שגרה שבנויה לך, ולוקחת בחשבון את ההעדפות והצרכים שלך

התכנית ליווי שלי למחזור רגוע
כוללת 10 פגישות שבמהלכן את מקבלת ידע קל ליישום שמותאם לך אישית

תכנית שיוצרת איזון הומורנלי, הבנת הגורמים המעכבים בשגרה שלך, טיפול ומניעה שלהם.

bottom of page